Opportunities

General Info

Council: Prestatyn Town Council

County: Denbighshire

Salary: £32,910 - £35,745 pro rata dependent on qualifications and experience (P/T 20hrs per week)

Closing date: 30/03/2021

Deputy Town Clerk/Responsible Financial Officer

Applications must be returned by 30/03/2021

Prestatyn Town Council is looking to appoint a suitably qualified candidate to the above position to oversee financial management systems, assist service contracts supervision, and develop income generation streams.

You will work as part of a small team of community-based officers and report directly to the Town Clerk, and Council in respect of financial matters.

For further details contact:

Mr N Acott, Town Clerk/Financial Officer
Prestatyn Town Council
7 Nant Hall Road
Prestatyn
Denbighshire
LL19 9LR

Tel: 01745 857185
Or email: nigel.acott@prestatyntc.co.uk

Closing Date: 30th March 2021 .

 

Dirprwy Glerc Y Dref/Swyddog Cyllid Cyfrifol – Rhan Amser 20 awr yr wythnos

Cyflog £32,910 – £35,745 pro rata yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad.

Mae Cyngor Tref Prestatyn yn bwriadu penodi ymgeisydd sydd â’r cymwysterau addas i’r swydd uchod i oruchwylio systemau rheoli ariannol, helpu i oruchwylio contractau gwasanaeth, a datblygu ffrydiau cynhyrchu incwm.

Byddwch yn gweithio yn rhan o dîm bychan o swyddogion yn y gymuned ac yn adrodd yn  uniongyrchol i Glerc y Dref a’r Cyngor mewn perthynas â materion ariannol.

I gael y manylion:

Mr N Acott, Clerc y Dref/Swyddog Cyllid,
Cyngor Tref Prestatyn
7 Ffordd Llys Nant
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9LR

Ffôn: 01745 857185
Neu e-bost: nigel.acott@prestatyntc.co.uk 

Dyddiad Cau: 30 Mawrth 2021