Opportunities

General Info

Council: Cyngor Tref Abergele Town Council

County: Conwy

Salary: NJC Salary point LC2 18 – 23 (£24,982 - £27,041)

Closing date: 30/11/2021 12:00

Deputy Town Clerk

Applications must be returned by 30/11/2021 12:00

Full – time – 37 hours per week

Abergele Town Council are seeking to appoint a focused and enthusiastic individual to work as part of a small team.

A good standard of Education NVQ level 3 or equivalent.

It is essential that the post holder has excellent IT skills, good financial knowledge using Microsoft Office.  Office management experience and knowledge of local government, including the ability to communicate in Welsh is desirable.

For an application form and job description contact: Abergele Town Council, Town Hall, Llanddulas Road, Abergele LL22 7BT

Tel: 01745 833242 or download from the website on Abergele | Abergele Town Council News (abergelepensarn.co.uk)

Closing date: 12 noon Tuesday 30th November 2021

Dirprwy Clerc y Dref

Llawn – amser – 37 awr yr

Mae Cyngor Tref Abergele’n gobeithio gallu penodi person dibynadwy a brwdfrydig i weithio fel rhan o dîm bychan.

Safon dda o addysg, NVQ lefel 3 neu gyffelyb

Mae’n hanfodol bod deiliad y swydd yn meddu ar sgiliau TG ardderchog a gwybodaeth gyllidol dda gan ddefnyddio Microsoft Office. Mae profiad o redeg swyddfa, a gwybodaeth o lywodraeth leol, yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol.

Am ffurflen gais, a swydd-ddisgrifiad cysylltwch â: Cyngor Tref Abergele, Neuadd y Dref, Ffordd Llanddulas, Abergele, LL22 7BT

Ffôn:  01745 833242 neu lawrlwythwch o’r wefan ar Abergele | Abergele Town Council News (abergelepensarn.co.uk)

Dyddiad cau:  Hanner Dydd, Dydd Mawrth 30 Tachwedd 2021