Opportunities

General Info

Council: Prestatyn Town Council

County: Denbighshire

Salary: £40,876 - £44,876pa dependent on qualifications and experience

Closing date: 30/03/2021

Town Clerk

Applications must be returned by 30/03/2021

Prestatyn Town Council is looking to recruit a forward looking Town Clerk due to impending retirement of present postholder. The council provides a range of services for residents, business, and environment. It promotes joint partnership working e.g. C.C.T.V and community health initiatives.

On behalf of the council, you will lead a small team of officers and be part of a unique organization that can respond to local opportunities and encourage community resilience.

For further details contact:

Town Clerk/Financial Officer
Prestatyn Town Council
7 Nant Hall Road
Prestatyn
Denbighshire
LL19 9LR

Tel: 01745 857185
Or Email: nigel.acott@prestatyntc.co.uk

Closing Date: 30th March 2021

 

Clerc Y Dref – Llawn amser 37 awr yr wythnos

Cyflog £40,876 – £44,876 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Mae Cyngor Tref Prestatyn yn bwriadu penodi Clerc y Dref rhagweithiol am fod y daliwr swydd presennol ar fin ymddeol.  Mae’r cyngor yn darparu amrywiaeth o wasanaethau er budd trigolion, busnesau a’r amgylchedd.  Mae’n hyrwyddo gwaith partneriaeth e.e. mentrau iechyd cymunedol a theledu cylch cyfyng.

Ar ran y cyngor, byddwch yn arwain tîm bychan o swyddogion a byddwch yn rhan o sefydliad unigryw sy’n gallu ymateb i gyfleoedd lleol ac annog gwydnwch cymunedol.

I gael y manylion:

Clerc y Dref/Swyddog Cyllid
Cyngor Tref Prestatyn
7 Ffordd Llys Nant
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9LR

Ffôn: 01745 857185
Neu E-bost:  nigel.acott@prestatyntc.co.uk 

Dyddiad Cau: 30 Mawrth 2021